Autokoulu Pasila Rekry

Tietosuojaseloste

Autokoulu Pasila Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Autokoulu Pasila Oy
Y-tunnus: 1015755-4
Ratapihantie 11, 00520 HELSINKI
info@autokoulupasila.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Laukkonen
janne.laukkonen@autokoulupasila.fi
050-5481474

Rekisterin nimi

Autokoulu Pasila Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisreri

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden osalta käsittelemme pääsääntöisesti seuraavia henkilötietojen ryhmiä:

Lisäksi keräämme palveluiden käytöstä tietoja automaattisesti palvelinlokien ja evästeiden avulla.
Käytämme Google Analytics -ohjelmaa verkkosivun selailutietojen tallentamiseen ja analysoimiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja:

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Joitakin tietoja säilytetään kauemmin jos se on tarpeen laissa asetettujen tarpeiden vuoksi muun muuassa ajokorttiprosessin kulun, arkistoinnin ja prosessin loppuunsaattamisen ajan. Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle:
- ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentointia on säilytettävä Traficomin ohjeiden mukaisesti viisi vuotta.
- kirjanpitolaki määrittää pidempiä aikoja kirjanpitoaineistolle.
Asiakasta koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin jos poistopyyntö on mahdollinen lain vaatimusten kanssa.

Asiakkaan tiedot

Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot, ja asiakkaan pyynnöstä voidaan oikaista, täydentää tai poistaa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Lakisääteisten perustein tallennettujen koulutustietojen kohdalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.